Θρησκευτικοί Χάρτες

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Χάρτες θεματικούς με επισήμανση των Εκκλησιών Μοναστηριών ανά περιοχή, ορθόδοξης κληρονομιάς κ.λπ.