Περιβαλλοντικοί Χάρτες

Σε πρώτη φάση αποτελείται από το Χάρτη Προστατευόμενων περιοχών Ελλάδας και θα εμπλουτιστεί με νέους Θεματικούς χάρτες που έχουν σχέση με το περιβάλλον.