Όροι χρήσης

ΟΡΙΣΜΟΙ


Ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νοείται η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ηλιας Κωνσταντινιδης –Τοπογραφος Μηχανικός Εφαρμογές Πληροφορικής » με τον Διακριτικό Τίτλο «Χartογραφία –Χαρτογραφικά Προϊόντα και Εφαρμογές GIS».


Ως «ΠΕΛΑΤΗΣ», «ΑΝΑΘΕΤΗΣ» είναι ο παραγγέλων.


Ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία προμηθεύει προιόντα, πρωτες υλες και υπηρεσίες προς την ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Χαρτογραφία».


2. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Η αγορά γίνεται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

      2.1.1. με συμπληρωμένη και επικυρωμένη φόρμα παραγγελίας από την παρούσα ιστοσελίδα μας

      2.1.2. Με επίσκεψη από την έδρα μας και αγορά με πληρωμή τοις μετρητοίς.

      2.1.3 με αποστολή fax,


3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

3.1. Η υπάρχουσα τιμολόγηση κοστολόγηση είναι δυνατόν να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 21%, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά. Η κοστολόγηση άλλων προϊόντων - υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους της εταιρείας, γίνεται κατά περίπτωση.

3.2. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει προτιμολόγηση (προσφορά) για την παραγγελία του.


4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Η εταιρεία οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία εντός του συμφωνημένου χρόνου.

4.2. Καθυστερήσεις δικαιολογούνται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

      4.2.1. Τροποποιήσεις στα χαρτογραφικά προιόντα που επιθυμεί ο πελάτης μετά την αρχική ανάθεση της παραγγελίας.

      4.2.2. Καθυστέρηση στη παράδοση πρώτων υλών από προμηθευτές, όπου εμπλέκονται.

      4.2.3. Μη διαθεσιμότητα μέρους των πρώτων υλών που απαρτίζουν την παραγγελία.

      4.2.4. Προβλήματα τεχνικής φύσεως της εταιρείας, όπου για την επίλυσή τους εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα προς την εταιρεία (διακοπές ρεύματος, βλάβες μηχανημάτων, καθυστερήσεις μεταφορέων, καθυστερήσεις τελωνείου κλπ).

      4.2.5. Φυσικά αίτια (καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ)

4.3. Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 15 ημερών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση.


5. ΧΡΟΝΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ολόκληρη η αξία της παραγγελίας πρέπει να προεξοφληθεί μια ημέρα μετά την παραγγελία με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάτι άλλο πρέπει η εξόφληση να κατατεθεί στον συμφωνηθέντα χρόνο. Μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης ο πελάτης επιβαρύνεται με τόκο 2% επί του γενικού συνόλου ή του εναπομείναντος ποσού εξόφλησης για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης της πληρωμής.


6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ

6.1. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:

      6.1.1. Με πληρωμή στην έδρα της εταιρείας

      6.1.2 Με χρέωση του γενικού συνόλου παραγγελίας σε πιστωτική κάρτα.

      6.1.3. Με αντικαταβολή. Γίνεται παράδοση του προϊόντος με Courier ή με ταχυδρομείο αναλόγως την ταχύτητα με την οποία θέλετε το προϊόν ή τα προϊόντα.

      6.1.4. Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό Alpha Bank: -----------------------------------

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο κατάθεσης το όνομα ή η επωνυμία του καταθέτη. Η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνεται για την κατάθεση από τον πελάτη στέλνοντας με φαξ το καταθετήριο στο FAX 2310 334647


7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

7.1. Από τον πελάτη: Εφόσον υπάρξει ακύρωση παραγγελίας από τον πελάτη η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει ή κρατήσει ολόκλημρο το ποσό ή μέρος αυτού, ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης παραγγελίας κατά την ακύρωσή της.

7.2. Από την εταιρεία: Η εταιρεία δύναται να ακυρώσει εκτέλεση παραγγελίας όταν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 4.2. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία υποχρεούται στην έγκαιρη ειδοποίηση του πελάτη και στην επιστροφή των χρημάτων ή της επιταγής του, χωρίς άλλη ευθύνη. Επίσης η εταιρεία δύναται να ακυρώσει εκτέλεση παραγγελίας χωρίς άλλη ευθύνη όταν δεν τηρηθούν από τον πελάτη οι προσυμφωνηθέντες χρόνοι πληρωμής.


8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8.1. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας όταν ο πελάτης ανφέρει οτι θα το παραλαάβει το προϊόν από την εδρα.

8.2. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την παραγγελία του στον συμφωνημένο χρόνο. Αν υπάρξει καθυστέρηση παραλαβής άνω των 15 ημερών, η εταιρεία δεν έχει
οποιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση, δύναται δε, να απαιτήσει την εξόφληση και τη νόμιμη προσαύξηση του ποσού της αξίας της παραγγελίας.


9. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σχετικά με την αποστολή του προϊόντος εκτός της εταιρείας, ισχύουν τα εξής:

9.1. Η αποστολή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά.

9.2. Ο πελάτης μπορεί να υποδείξει εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο αποστολής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τον συγκεκριμένο τρόπο.

9.3. Η εταιρεία συνδράμει για την έγκαιρη παράδοση του προϊόντος και δίνει εντολές στον μεταφορέα για το σκοπό αυτό Παρόλα αυτά δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση αν τελικά προκύψει από τον μεταφορέα.


10. ΕΓΓΥΗΣΗ

10.1. Για τα προϊόντα που παράγονται στην εταιρεία την εγγύηση την δίνει η ίδια η εταιρεία ενώ για κάθε έτοιμο προϊόν που μεταπωλείται από την εταιρεία καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του.

10.2. Κάθε παραγγελία καλύπτεται από εγγύηση ορθής εκτέλεσης. Σε περίπτωση υπαιτιότητας της εταιρείας, η εταιρεία υποχρεούται να επαναλάβει την εκτέλεση της παραγγελίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη και χωρίς περαιτέρω ευθύνη της. Εάν ο πελάτης παρείχε την αρχική πρώτη ύλη, θα πρέπει να πράξει το ίδιο και στην επανάληψη εκτέλεσης της παραγγελίας, με επιβάρυνση της εταιρείας.

10.3 Η εγγύηση περιλαμβάνει

      Α. Εγγύηση Χρωματικής σταθερότητας για 3 Χρόνια για εξωτερικό χώρο και για 5 χρόνια εσωτερικό χώρο για τα εκτυπωμένα προϊόντα.

      Β. Για όσα προϊόντα περιλαμβάνουν μηχανισμούς τότε η εγγύηση είναι 1 χρόνος

      Γ. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει αντικατάσταση, εαν η ζημιά οφείλεται σε κακή χρήση, καταστροφή από πτώση η από άλλο λόγο


11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλα τα ανωτέρω καλύπτουν τους γενικούς όρους τους οποίους αποδέχονται και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη είναι δυνατή μόνον σε ειδικές περιπτώσεις και με κοινή αποδοχή.


12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προσθήκη ή τροποποίηση των παραπάνω όρων, είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε στιγμή από την εταιρεία, με σκοπό τυχόν διευκρινήσεις και χωρίς να αλλοιώνεται το γενικό νόημα του παρόντος.


Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Το καλάθι αγορών είναι άδειο